Industri Viby
211109 Image 2
IMG_1074
DJI_0751
DJI_0778
Plan Viby

Industri Viby

Status

Färdigställt

Storlek

8 500 kvm

Kategori

Industri & Logistik


År

2022

Uppdrag åt fastighetsägaren att ta fram skissförslag samt bygglovshandlingar för en industribyggnad i sutteräng om 8 500 kvm fördelat på 3 st hyresgäster. Stor omsorg har lagts på att hitta flexibiliet i hur byggnaden kan användas av varierat antal hyresgäster samt hur yteffektivitet och funktionalitet kan uppnås på en kuperad tomt. Fortsatt uppdrag åt totalentreprenören för framtagande av bygghandlingar.