Industri Odenslunda
Odenslunda Image 2_L
odenslunda foto 2
Odenslunda Image 1_L
Plan OL
odenslunda foto 1

Industri Odenslunda

Status

Färdigställt (etapp 1)

Storlek

7 500 kvm

Kategori

Industri & logistik

Ombyggnad

År

2021 - 2024

På en 15 000 m2 industrifastighet med befintlig bebyggelse, rivs större delen av byggnaderna, en byggnad byggs om, och två nya byggnader byggs till. Byggnaderna förbereds för att inrymma 4 st hyresgäster med separata logistiklösningar. Den gröna kulören håller ihop den nya och gamla bebyggelsen.